New items
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Studenckie prace naukowe
Drzewa : łatwe rozpoznawanie