New items
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Patologie i dysfunkcje w organizacji