New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Genetyka medyczna