New items
Pożary : kompendium wiedzy
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2