New items
Fire : the battlespace enemy
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii