New items
COVID-19 - pandemia naszych czasów
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Filozofia : szybki kurs dla każdego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań