Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne