New items
Fire Science : from Chemistry to Landscape Management
Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : Polish-Swiss adventure with science
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce