New items
Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty