New items
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021