Nowości
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka