Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Anestezjologia
Terror\terroryzm : studium przypadku
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,