Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Simpson medycyna sądowa