Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Położnictwo i ginekologia
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Posłuszni do bólu