Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Simpson medycyna sądowa
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Położnictwo i ginekologia