Nowości
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Interna Harrisona. tom II
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć