Nowości
Pediatria
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej