Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Położnictwo i ginekologia
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje