New items
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy