New items
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy