New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe