Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce