New items
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Neurologia
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce