Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Interna Harrisona. tom II
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Patologie i dysfunkcje w organizacji