New items
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii