Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Sobotta atlas anatomii człowieka
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Genetyka medyczna