New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Atlas pogody
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia