New items
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
System ochrony zdrowia w Polsce
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej