Nowości
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Wytyczne SITP : instalacje sygnalizacji pożarowej : projektowanie : WP-02:2021
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki