Nowości
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne