New items
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy