Nowości
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Scientific Protocols for Fire Investigation
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations