New items
Kryptografia w teorii i praktyce
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego