Nowości
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Hazardous Materials : Managing the Incident