New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu