New items
W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym