New items
zagrożenia
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego