New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Krajowy system ratowniczo gaśniczy : etapy realizacji / Jan Miza
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1