New items
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
ABC oparzeń