Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychiatria
Simpson medycyna sądowa
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne