New items
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne