New items
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Sobotta atlas anatomii człowieka
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań