Nowości
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Fire safety for very tall buildings : engineering guide
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego