New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań