New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych
Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy