Nowości
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Psychiatria
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego