Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Simpson medycyna sądowa
EKG to proste
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej