Nowości
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań