Nowości
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,