New items
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Psychiatria
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych